Danmark mangler arbejdskraft


Vi har siden foråret 2021 hørt om mange virksomheders desperate mangel på hænder. Vi oplever på nuværende tidspunkt den laveste arbejdsløshed i Danmark i 12 år.


Hver tredje virksomhed inden for servicebranchen og næsten hver anden virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen har mangel på arbejdskraft.


Manglen på medarbejdere er dyr for Danmark. Hvis virksomhederne kunne ansætte det optimale antal medarbejdere, ville der være 32.000 flere i arbejde i dag, end der er nu. Det er en stor bremseklods for væksten i Danmark, når virksomheder ikke kan ansætte den fornødne arbejdskraft, og det kan potentielt medføre en overophedning af vores økonomi pga. stigende lønninger og tabt konkurrenceevne


Et par løsninger til at øge arbejdsudbuddet
I dag straffes folkepensionister for at yde en indsats på arbejdsmarkedet og dermed supplere deres pension.


Det er helt forkert. Vi bør i stedet fremme, at ældre kan bidrage til samfundet med deres erfaring og viden, hvis de har tid og kræfter til det. Derfor skal vi at afskaffe den modregning af arbejdsindkomst, der i dag nedsætter folkepensionens grundbeløb, hvis indkomsten overstiger 344.600 kroner.


I en tid hvor danske virksomheder mangler arbejdskraft, er vi nødt til at kikke mod udlandet. Men vi er også nødt til at sikre, at det er de rette, vi lukker ind.


Derfor ønsker vi at sænke beløbsgrænsen for beløbsordningen til 360.000 kroner, så det bliver nemmere at rekruttere kvalificeret international arbejdskraft. Der skal være plads til dem, der vil bidrage. Til gengæld vil vi sætte en grænse for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der kan få adgang til Danmark. Derudover skal udvisningsreglerne strammes, så̊ vi kan smide de udlændinge ud, der ikke vil Danmark.