Udlændinge

Der er brug for, at flere udlændinge bidrager, og færre lever livet på offentlig forsørgelse. Derfor skal det også̊ være nemmere for lovlydige udlændinge at komme midlertidigt hertil, når de ønsker at komme til Danmark for at arbejde og betale skat i en årrække. Indvandrere med erhverv som opholdsgrundlag bidrager i gennemsnit positivt til dansk økonomi. Inklusive deres familiemedlemmer havde de et nettobidrag til den danske statskasse på 9,4 milliarder i 2018. Det står i kontrast til de mange ikke-vestlige udlændinge.


I en tid hvor danske virksomheder mangler arbejdskraft, er vi nødt til at sikre, at det er de rette, vi lukker ind.225-timers kravet erstattes af et 365-timers krav

At være i beskæftigelse er en god ting. Både for samfundet og for individet. Desværre er omkring halvdelen af ikke-vestlige indvandrerkvinder ikke i arbejde, og de udgør samtidig 25% af alle, der har været på kontanthjælp i mere end ti år, til trods for de kun udgør to procent af befolkningen. De lever af offentlig forsørgelse i parallelsamfund, fuldstændig afskåret for resten af Danmark. Det er langt fra godt nok.


I dag er der to kontanthjælpssatser. En minimumssats og en højere sats, hvis modtageren arbejder 225 timer om året. Vi bør hæve kravet til 365 timer årligt. Det svarer til, at man skal arbejde en time om dagen året rundt.Afskaffelse af gratis danskuddannelse til udenlandske studerende og arbejdstagere
Udlændinge i arbejde kan godt selv betale for deres danskundervisning. Danskerne betaler også selv for sprogundervisning ude i verden. Samtidig forhøjer deltagerbetaling sandsynligheden for, at kursisterne rent faktisk møder op til undervisningen.Højere straffe og en bedre kriminalforsorg

Ikke-vestlige udlændinge er overrepræsenterede i danske kriminalitetsstatistikker. Det er et stort problem, og vi skal tydeligt vise, at man bliver ramt af samfundets hammer, hvis man ikke kan følge dansk lovgivning. Derfor skal vi afsætte penge, der blandt andet skal bruges på hårdere straffe. Derudover har kriminalforsorgen brug for et løft. Der er for få fængselsbetjente, og de fængselsbetjente, der allerede er, er hårdt pressede.


Det skal vi gøre bedre.